En digitaliserad version av blåljus och sirener För Din Säkerhet

EVAM Transmit

Ett modernt V2V-kommunikationssystem som möjliggör för räddningstjänst, ambulans, polis, vägunderhållsleverantörer och andra att kommunicera viktig information i realtid, till exempel varningar om utryckningsfordon eller statiska hinder som vägarbeten, till bilister i den direkta närheten. Genom en tidig varning förbättras bilisters medvetenhet och därmed trafiksäkerhet och framkomlighet för utryckningsfordon, vilket sparar liv och tid. EVAM Transmits teknologi är en beprövad teknik som nu är klar för att skalas upp.

EVAM Transmit använder en ny pat. pend. teknik som utvecklats genom att bryta ny mark inom radioteknikområdet. EVAM Transmit möjliggör kommunikation utan eftermontering av mottagare i civila fordon och når över 75% av bilisterna på dagens vägar. EVAM Transmit är basen i en plattform av tjänster som hjälper utryckningsfordon genom att skapa en säkrare och mer kostnadseffektiv verksamhet.

Fördelar

Enkel installation

EVAM Transmit kan enkelt installeras och konfigureras för alla typer av fordon av din vanliga tekniker med hjälp av vår lättanvända PC-applikation EVAM Configure.

Integreras med ditt styrsystem

EVAM Transmit kan integreras med valt styrsystem. EVAM Transmit fungerar tillsammans med de flesta kontrollsystem på marknaden. Detta möjliggör bland annat att EVAM Transmit kan aktiveras i samband med aktivering av blåljus.

Ny funktionalitet utan att lägga till några nya moment för förarna

Utryckningskörning kräver fullt fokus och lämnar litet utrymme för att kontrollera olika system.

 EVAM Transmit anpassar sig till situationen i trafiken självständigt och kräver ingen kontroll från föraren när den är fullt integrerad. EVAM Transmit skapar ett nytt sätt att varna bilister om utryckningsfordon utan att lägga till några nya moment för föraren av utryckningsfordonet.

background

Intresserad av att installera EVAM Transmit i din flotta?

Kontakta oss så guidar vi dig genom en lyckad implementation

Get in touch