EVAM Transmit – En digitaliserad version av blåljus och sirener som möjliggör för utryckningsfordon att skicka lokala varningsmeddelanden till bilister i närheten för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.
Så här fungerar det
Produkten aktiveras av föraren av utryckningsfordonet och skickar ett hyperlokalt varningsmeddelande med hjälp av RDS till bilister i det direkta närområdet.
Varningsmeddelandet tas emot av bilens ljudsystem och spelas upp i högtalarna samt visas på ljudsystemets skärm. Varningsmeddelandet tas emot oavsett om bilisten lyssnar på radio, CD, AUX eller någon annan typ av media.
Varningsmeddelandet mottas 10–15 sekunder före utryckningsfordonet passerar. Detta ger bilisten tid att lokalisera utryckningsfordonet och ge fri väg vilket resulterar i:
– Förbättrad trafiksäkerhet
– Säkrare arbetsmiljö för personalen
– och förkortade utryckningstider.
EVAM Transmit används även fördelaktigt vid arbete på väg, tex. olycksplats, för att varna ankommande bilister och skapa en säkrare arbetsplats för personalen.
Produkten uppfyller alla krav på certifiering, är enkelt att installera och kan integreras med redan befintliga kontrollsystem för ljud och ljus. Ny funktionalitet utan ökad komplexitet.
Se mer
background

Intresserad av att intallera EVAM Transmit i din flotta?

Kontakta oss så guidar vi dig genom
implementationen

Kontakta oss