Stora företagsledare och innovatörer satsar nu i det svenska start-up-bolaget EVAM™ som är inriktat på att digitalisera branschen för utryckningsfordon. Bland de nya aktieägarna finner vi namn som familjen Grosskopf, Almi Invest Stockholm, Christian Salamon och LIAF.


Reser pengar för produktlansering

EVAM™ har nyligen avslutat en finansieringsrunda där intresset var så stort att emissionen övertecknades och fick utökas. Företaget reser över 6 000 000 kr.

– EVAM™ Transmit -tekniken är en beprövad teknik som nu är redo att skalas upp. EVAM™ Transmit använder en ny patentansökt teknologi som bygger på ny banbrytande radioteknik. EVAM™ Transmit är i dag en grundplattform för tjänster som kommer att hjälpa vägpersonal att skapa en säkrare och mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Claes Beckman, direktör och grundare av forskningscentrumet wireless@kth och tillika ny aktieägare i EVAM™.

Räddar liv med förbättrad trafiksäkerhet
EVAM™ Transmit är en digitaliserad och framtida version av varningsljus och sirener som kan varna genom att kommunicera direkt till ljudsystemet i ditt fordon. Det är början på en plattform som kommer att hjälpa användare av specialfordon att skapa en säkrare och mer kostnadseffektiv verksamhet.

– Vi räddar liv samtidigt som vi förbättrar trafiksäkerheten och tillgängligheten i kritiska situationer för utryckningspersonal och vägunderhållspersonal och bidrar därmed till EU:s nollvision, säger Mikael Erneberg, COO, EVAM.

EVAM™ Transmit är ett toppmodernt V2V-kommunikationssystem som gör att utryckningspersonal, vägunderhållsleverantörer och dylika kan kommunicera viktig information i realtid till andra bilister, som att det till exempel närmar sig ett utryckningsfordon eller att det pågår vägarbeten i den närmaste omgivningen. EVAM™ möjliggör direkt kommunikation utan anpassning av mottagarnas radioapparater och når följaktligen mer än 75 procent av bilisterna på vägarna i dag. Genom en tidig varning ökar föraruppmärksamheten och därmed förbättras också tillgängligheten och trafiksäkerheten, och detta räddar liv och sparar tid.

– Jag tror att en produkt som denna kan revolutionera räddningstjänstens verksamhet genom att skapa en säkrare miljö i trafiken och därmed rädda liv, säger Andreas Berggren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

EVAM™ har fått mycket bra feedback från kunder och myndigheter över hela världen. Lanseringen av EVAM™ Transmit kommer att ske senare under 2018. Den initiala lanseringen kommer att äga rum i Mellanöstern och Europa.

Företrädare för EVAM™ kommer att närvara vid Mobile World Congress 2018.
Kontakt:
Alex Hedberg, VD EVAM
alex@evamsystem.com
070-730 90 07