FAQ – Vanliga frågor och svar


EVAM Transmit är ett toppmodernt V2V-kommunikationssystem som möjliggör för räddningstjänst, polis och andra professionella aktörer att kommunicera viktig information i realtid till bilister i närheten. EVAM Transmit använder en ny pat. pend. teknologi baserad på banbrytande radioteknik. EVAM Transmit monteras i utryckningsfordonet och sänder ett varningsmeddelande som mottas av bilister i närområdet. Meddelandet mottas av fordonets ljudsystem oavsett om bilisten lyssnar på radio, CD, AUX eller någon annan typ av media.

EVAM Transmit skickar varningsmeddelanden till fordon i den närliggande omgivningen runt utryckningsfordonet. Civila bilister ges minst 10 sekunders förvarning om utryckningsfordonets närvaro.

EVAM Transmit skickar varningsmeddelanden till fordon i den närliggande omgivningen runt utryckningsfordonet och varnar om den förändrade trafiksituationen. Civila bilister ges minst 10 sekunders förvarning innan de anländer till trafikolyckan.

EVAM Transmit kan skicka både ljud- och textmeddelanden.

EVAM Transmit levereras med redan förinspelade meddelanden för att underlätta för operatören och för att garantera kvaliteten på meddelandena.

Olika meddelanden skickas beroende på situationen. Som standard levereras EVAM Transmit med två meddelanden som täcker både situationer när du påkallar fri väg och stationära situationer, t.ex. trafikolyckor.

Varningsmeddelandet avbryter uppspelningen från bilistens ljudsystem oavsett vad de lyssnar på. När varningsmeddelandet avslutats återställs bilistens ljudsystem till det som ursprungligen spelades upp.

Räckvidden är anpassningsbar och automatiskt kontrollerad för att alltid ge bilister minst 10 sekunders förvarning.

Vi rekommenderar att du integrerar EVAM Transmit med ditt nuvarande styrsystem. På så sätt kan EVAM Transmit kontrolleras på samma sätt som du styr dina varningsljus och sirener. När du slår på dina blåljus och sirener aktiveras även EVAM Transmit. EVAM Transmit identifierar automatiskt typen av situation och väljer varningsmeddelandet därefter. Beroende på ditt nuvarande styrsystem kan kontrollen av EVAM Transmit konfigureras enligt dina önskemål. EVAM Transmit kan även styras individuellt med en egen kontrollpanel.

EVAM Transmit-enheten installeras i utryckningsfordonet tillsammans med en kompakt antenn som monteras på fordonets tak. Enheten är utformad för att möjliggöra en flexibel monteringsposition och enkel kabeldragning i fordonet.

EVAM Transmit kan med hjälp av vårt PC-verktyg, EVAM Configure, installeras av din vanliga fordonsinstallatör. Vi kan även hjälpa dig med installationen genom en av våra partners.

Hittade du inte svaret på din fråga?

KONTAKTA OSS