STOCKHOLM, Sverige – Ambulans och räddningstjänst har nyligen genomfört piloter av EVAM™ Transmit i Stockholm. Produkten installerades i utryckningsfordon hos Samariten Ambulans, AISAB och Södertörns Brandförsvarsförbund.

Enkäter genomförda under piloten tyder på att användningen av EVAM™ Transmit förbättrade säkerheten och framkomligheten under utryckningar och stationärt vid t.ex. arbete på trafikolycka. Detta är något som stödjs av intervjuer genomförda med personalen som framfört fordon installerade med EVAM™ Transmit.

De gav oss fri väg innan vi kom i närheten, de hade redan noterat oss innan vi kom ikapp så vi kunde bara rulla förbi, säger Josef på AISAB

EVAM™ Transmit är ett bra verktyg för att påkalla fri väg men fungerar också vid trafikolyckor som ett verktyg för att förbättra säkerheten för personalen vid olycksplatsen. Detta är något som bekräftades vid piloterna.

Vi var två ambulanser som transporterade en patient till ett sjukhus. En av oss behövde stanna längs vägen för att vårda patienten, så jag stannade den andra ambulansen bakom honom och slog på EVAM™ Transmit för att varna andra bilister i omgivningen. Jag kunde tydligt se att lastbilar och andra bilar i närheten tidigare än i normala fall bytte körfält för att undvika att kollidera med oss, säger Uwe på Samariten

När de som framfört fordon som utrustats med EVAM™ Transmit får frågan om de vill ha EVAM™ Transmit installerad i sina fordon, är de överens om att det skulle vara ett bra verktyg för att öka säkerheten.

Ja det tycker jag. Det är klart att det var en fördel och en bra grej att ha, säger Uwe på Samariten

EVAM ™ Transmit kommer att finnas tillgänglig för utryckningsfordon under senare delen av 2018.